Klanten

Zorg gerelateerd
Diaconessenhuis Leiden, Amphia Ziekenhuis, Radboud UMC, St. Jansdal, Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), Deventer Ziekenhuis (DZ), MCA Gemini Groep, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Daniel den Hoed Kliniek (Erasmus UMC), AZ Damiaan, Vie Curi, Haga Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum (MMC), Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), UMC Utrecht, Maasstad Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis, Atrium MC.

Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport(VWS), Sevagram, Actiz, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Valkenhorst, Tolbrug, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), Arseus Dental, Benedenti, Kring Apotheken, Leger des Heils, Achmea,

Bedrijfsleven
Randstad, Interpolis, Atrium Groep, De Waal Autogroep, Motip Dupli, Start People, Nederlandse Spoorwegen (NS), Bos Medical Products, Impact Retail, Adecco, Momentum Capital,

Gemeenten
Lelystad, Eersel, Naarden, Barneveld, Steenwijkerland, O+A Fonds Gemeenten, Leusden,

Overheid gerelateerd
Waterschap Scheldestromen, Regionale Uitvoeringsdienst Midden West Brabant (RUD MWB), Ministerie van Justitie, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Woonbedrijf Eindhoven, Twente Milieu, Saver, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), ROC Eindhoven, Dienst Werk en Inkomen Amsterdam, Abvakabo.

Kinderopvang
Catalpa, De Klimboom, BoBo, Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (BDKO), Bimbola.