Toolbox

Middel en Doel
Ieder model is een simplificatie van de werkelijkheid! Maar modellen helpen ons wel die complexe werkelijkheid te begrijpen. Door verkenning van theorieën en modellen ontstaat er een collectief inzicht, een centraal begrippenkader, een gezamenlijke taal. Teams kunnen situaties of gebeurtenissen sneller benoemen en bespreekbaar maken. De samenwerking wordt effectiever en de besluitvorming gaat sneller.

Hierbij een selectie van middelen waar wij goede ervaringen mee hebben.