Directie en MT

We weten allemaal dat het belangrijk is om een heldere focus te hebben. Maar hoe ontwikkel ik zo’n focus nu voor mijn eigen bedrijf? Zijn er goede voorbeelden of heldere modellen en zo ja hoe benut ik deze binnen mijn eigen organisatie? En nog belangrijker: Hoe zorg ik ervoor dat iedereen binnen mijn organisatie ernaar handelt zodat onze klanten graag terugkomen en de reputatie van mijn organisatie daadwerkelijk versterkt?

Het vinden van het juiste antwoord op deze vragen leidt vaak tot fundamentele discussies over thema’s als: ambitie, bestaansrecht, externe merkwaarden, interne cultuurwaarden, klanten (definitie, typologieën, perceptie en loyaliteit), trotse medewerkers, leiderschap, etc..

Wij gaan niet alles opnieuw bedenken. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al binnen uw organisatie aanwezig is. Van daaruit gaan wij met u op zoek naar vernieuwende / aanvullende zaken die werken binnen uw organisatie en uw context. Alles gericht op het realiseren van uw ambitie. Daar moeten we de juiste verbinding mee maken.

In hoofdlijn doorlopen wij het volgende proces

 • Intake, inlezen en verkennen wat er al is
 • Eerste bijeenkomst
  • Neerzetten van ons kader
  • Onze observaties
  • Bespreken van de fundamentele thema’s
  • Verkenning van optimale aanpak voor uw organisatie
 • Vervolgbijeenkomsten
  • Concreet advies (inhoudelijk)
  • Plan van aanpak (benadering, middelen, stappen en interventies)
 • Ondersteuning bij implementatie