Projectteams

Veel organisaties hebben projectteams/ werkgroepen / programma’s op thema’s als klantgerichtheid, de klant centraal, visie en missie, etc., etc. Veel gehoorde vragen zijn:

  • Hoe vertalen we concepten naar de praktijk?
  • Waar moeten we beginnen?
  • Wie moeten we er wanneer bij betrekken?
  • Hoe komen we van denktank naar doetank?
  • Hoe houden we de energie op peil?

Mede aan de hand van de benchmark Interpolis gaan wij met deze groepen in gesprek over de wijze waarop een omslag binnen uw organisatie gerealiseerd kan worden. Tevens brengen we praktische tips en tools vanuit de Service Excellence gedachte van Disney in. Geen dogma’s maar inzichten en middelen in verbinding met uw dagelijkse praktijk!